Úřední deska

Úřední deska

5. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č. 3 2019
Návrh záveěrečného účtu +prezkum 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
Veřejná vyhláška-úprava provozu
Oznámení o době a místě konání voleb v obci do EP
Rozpočtové opatření č.2 - 2019
4. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č.1 2019
Opatření obecné povahy kůrovec
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
3. zasedán ZO Ústrašín 2019
Oznámení veřejnou vyhláškou
Rozpočtové opatření č.10-2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
2. zasedání ZO Ústrašín