Úřední deska

Úřední deska

Žádost jedinného zájemce o budovu bývalé školy čp. 42
Oznámení termínu voleb do kraje 2016
11. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Minimální počet členů okrskové volební komise
Pozvánka na řádné Shromáždění starostů DSO Nová Lípa
Veřejná vyhláška - Želivka
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Obecně závazná vyhláška obce Ústrašín č. 1/2016,
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
10. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Honební společenstvo Ústrašín-pozvánka
Návrh závěrečného účtu obce Ústrašín 2015+zpr.o přezkumu hospodaření
Veřejná vyhláška-záplavová zóna
Veřejná vyhláška-přechodné úpravy provozu
9. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Změna termínu podání nabídek Orlovská
Veřejná vyhláška-oznámení
Výzva k podání nabídek-rekonstrukce lesní cesty Orlovská - Ústrašín