Úřední deska

Úřední deska

Vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
12. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Záměr firmy glue+more s.r.o. s budovou školy č.p.42
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje
Žádost jedinného zájemce o budovu bývalé školy čp. 42
Oznámení termínu voleb do kraje 2016
11. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Minimální počet členů okrskové volební komise
Veřejná vyhláška - Želivka
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Obecně závazná vyhláška obce Ústrašín č. 1/2016,
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
10. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Honební společenstvo Ústrašín-pozvánka
Návrh závěrečného účtu obce Ústrašín 2015+zpr.o přezkumu hospodaření
Veřejná vyhláška-záplavová zóna
Veřejná vyhláška-přechodné úpravy provozu
9. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín