Úřední deska

Úřední deska

Počet a sídlo OVK Ústrašín
Rozpočtové opatření č. 9
Zaměr obce pronajmout pozemek
Rozpočtové opatření č.8
19. zasedání zastupitlstva obce
18.zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č.7
Oznámení termínu voleb PS 2017
Jmenování zapisovatele OVK
Rozpočtové opatření č.6-2017
Návrh opatření obecné povahy
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Informace o počtua sídle volebních okrsků
17.zasedání Zastupitelstva obce Ústrašín
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Rozpočtové opatření č.5-2017
Přerušení dodávky elektrické energie