Úřední deska

Úřední deska

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
3. zasedán ZO Ústrašín 2019
Oznámení veřejnou vyhláškou
Rozpočtové opatření č.10-2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024
2. zasedání ZO Ústrašín
Rozpočtové opatření č.9 - 2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 obec Ústrašín
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1-10/2018 obec Ústrašín
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020-2024
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO
Pozvánka na 4. Shromáždění starostů DSO Nová Lípa
Dodatek č. 5 stanov dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
Dodatek č. 4 stanov dobrovolného svazku Nová Lípa
Dodatek č. 3 stanov dobrovolného svazku Nová Lípa
Návrh střednědobého výhledu DSO na roky 2020-2022
Mimořádné zasedání ZO
Rozpočtové opatření č. 8/2018