Úřední deska

Úřední deska

Oznámení termínu voleb prezident 2018
20. zasedání zastupitelstva Ústrašín
Rozpočtové opatření č.10
Návrh rozpočtu na rok 2018
Záměr obce pronajmout nebytové prostory
Počet a sídlo OVK Ústrašín
Rozpočtové opatření č. 9
Zaměr obce pronajmout pozemek
Rozpočtové opatření č.8
19. zasedání zastupitlstva obce
Rozpočtové opatření č.7
18.zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Oznámení termínu voleb PS 2017
Jmenování zapisovatele OVK
Rozpočtové opatření č.6-2017