Úřední deska

Úřední deska

Rozpočtové opatření 4/2017
Záměr obce pronajmout část pozemku
Závěrečný účet 2016 obce Ústrašín
Rozpočtové opatření 3/2017
16. zasedání Zastupitelstva obce Ústrašín
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Návrh závěrečného účtu za rok 2016
Rozpočtové opatření 2/2017
Uzavírka silnice Ústrašín-Libkova Voda
Závěrečný účet Nová Lípa
15.zsedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření 1/2017
OOP přechodná úprava provozu
Digitalizace obce - veřejné nahlédnutí
Schválený rozpočet na rok 2017
14. zasedání Zastupitelstva obce Ústrašín
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Návrh plánu péče pro PR Hrachoviště