Úřední deska

Úřední deska

Návrh rozpočtu na rok 2019 obec Ústrašín
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 1-10/2018 obec Ústrašín
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO
Pozvánka na 4. Shromáždění starostů DSO Nová Lípa
Dodatek č. 5 stanov dobrovolného svazku obcí Nová Lípa
Dodatek č. 4 stanov dobrovolného svazku Nová Lípa
Dodatek č. 3 stanov dobrovolného svazku Nová Lípa
Návrh střednědobého výhledu DSO na roky 2020-2022
Rozpočtové opatření č. 8/2018
Záměr obce prodat nemovitý majetek
Ustavující zasedání ZO Ústrašín
Oznámení veřejnou vyhláškou
Oznámení veřejnou vyhláškou
Rozpočtové opatření č.7-2018
Oznámení o době a místu konání voleb
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do OZ
Stanovení přechodné úpravy provozu
Počet a sídlo OVK volby ZO 2018