Úřední deska

Úřední deska

19. zasedání zastupitlstva obce
18.zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č.7
Oznámení termínu voleb PS 2017
Jmenování zapisovatele OVK
Rozpočtové opatření č.6-2017
Návrh opatření obecné povahy
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Informace o počtua sídle volebních okrsků
17.zasedání Zastupitelstva obce Ústrašín
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Rozpočtové opatření č.5-2017
Přerušení dodávky elektrické energie
Rozpočtové opatření 4/2017
Záměr obce pronajmout část pozemku
Závěrečný účet 2016 obce Ústrašín
Rozpočtové opatření 3/2017
16. zasedání Zastupitelstva obce Ústrašín