Úřední deska

Úřední deska

Jmenování zapisovatele OVK pro volby do OZ
Stanovení přechodné úpravy provozu
Počet a sídlo OVK volby ZO 2018
23. zasedání Zastupitelstva obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č.6 - 2018
Minimální počet členů OVK pro volby do OZ 2018
Rozpočtové opatření č.5 - 2018
Počet podpisů na peticích pro volby do ZO Ústrašín
Veřejná vyhláška - oznámení
Rozpočtové opatření č. 4 - 2018
Rozpočtové opatření č.3/2018
Počet členů zastupitelstva obce Ústrašín pro volby do ZO 2018
Závěrečný účet 2017 - Hodnoceni plneni rozpoctu
Závěrečný účet obce Ústrašín za rok 2017
Závěrečný účet 2017 - Výkaz zisků a ztrát
Závěrečný účet 2017 Rozvaha
Závěrečný účet 2017 Příloha
22. zasedání zastupitelstva Ústrašín
Rozpočtové opatření č.2 roku 2018
Rozpočtové opatření č.1 roku 2018