Úřední deska

Úřední deska

13. zasedání zastupitelstva obce
Opatření obecné povahy PÚP
Návrh Rozpočtu obce Ústrašín 2017
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Stanovení přechodné úpravy provozu
Vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí
12. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Záměr firmy glue+more s.r.o. s budovou školy č.p.42
Veřejná vyhláška o vydání aktualizace č.2 zásad územního rozvoje
Žádost jedinného zájemce o budovu bývalé školy čp. 42
Oznámení termínu voleb do kraje 2016
11. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Minimální počet členů okrskové volební komise
Veřejná vyhláška - Želivka
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Obecně závazná vyhláška obce Ústrašín č. 1/2016,
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
10. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín