Úřední deska

Úřední deska

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
OVV přechodná úprava provozu
Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu
9. zasedání ZO Ústrašín
Rozpočtové opatření č.3-2020
Oznámení veřejnou vyhláškou
Rozpočtové opatření č.2 - 2020
9. zasedání obce Ústrašín Z R U Š E N O
9. zasedání obce Ústrašín
Rozpočtové opatření č.1 - 2020
Rozpočtové opatření č.12/2019
Rozpočtové opatření č.11/2019
8. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška 2/2019