Úřední deska

Úřední deska

Návrh závěrečného účtu obce Ústrašín za rok 2017
Závěrečný účet 2017 Hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2017 - Výkaz zisků a ztrát
Závěrečný účet 2017 Rozvaha
Závěrečný účet 2017 Příloha
Uzavírka silnice Ústrašín-Ondřejov
21. zasedání zastupitelstva Ústrašín
Oznámení o možnosti převzít písemnost
Zveřejnění informace o době a místě konání 2. kola volby
Rozpočtové opatření č. 11
Schválený rozpočet na rok 2018
První zasedání OVK pro volbu prezidenta ČR
Oznámení termínu voleb prezident 2018
20. zasedání zastupitelstva Ústrašín
Rozpočtové opatření č.10
Návrh rozpočtu na rok 2018
Záměr obce pronajmout nebytové prostory