Úřední deska

Úřední deska

Přerušení dodávky el. energie - POZOR zpráva má 2 strany