Úřední deska

Úřední deska

4. zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Záměr obce pronajmout nemovitý majetek
Návrh závěrečného účtu obce Ústrašín za rok 2014
Pozvání na Pálení čarodějnic
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o nakládání s odpady, vč. bioodpadů
3.zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
2.zasedání zastupitelstva obce Ústrašín
Návrh rozpočtu obce Ústrašín na rok 2015
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Ústrašín
Přerušení dodávky el. energie - POZOR zpráva má 2 strany