Obec Ústrašín   Click to listen highlighted text! Obec Ústrašín

E-podatelna

E-podatelna

Formy podání na elektronickou podatelnu

Adresa elektronické podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , pro příjem všech datových zpráv
Adresa umístění elektronické podatelny pro přijímání datových zpráv na technických nosičích: Obec Ústrašín, Ústrašín 3, 39301 Pelhřimov

Pravidla potvrzování doručených zpráv včetně vzoru

Příjem elektronické zprávy je obsluhou elektronické podatelny potvrzen. Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. K podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a které nebude do 3 dnů doplněno písemným podáním, nebo podáno v uvedené lhůtě ústně do protokolu se dále nepřihlíží, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá, že správní orgán je oprávněn zahájit řízení ve věci samé z moci úřední (z vlastního podnětu). Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě, že podatelně bude doručeno podání, které je svým obsahem podáním podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na tato podání se přihlíží stejně, jako kdyby byla podána písemně.

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy tohoto obsahu:
"Vaše podáni .. bylo přijato dne 2006-01-13 10:47:22 k dalšímu zpracování."
Zpráva je podepsána kvalifikovaným certifikátem pracovníka podatelny, který podání přijal.
 

Seznam povolených formátů datových zpráv

  • formát *.txt (prostý text)
  • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (RTF format)
  • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  • formát *.pdf (grafický formát)
  • formát *.zip (archiv)
  • formát *.xls (Excel )
  • formát *.tif, *.gif, *.jpg, *.jpeg, *.png (obrázky)

Seznam povolených typů nosičů dat

  • disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
  • CD se souborovým systémem ISO9660

Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí. Pokud zpráva obsahuje kód, který by mohl poškodit informační systém (vir), dojde k odstranění této škodlivé části z dalšího zpracování zprávy, které proběhne standardním způsobem. Nevyžádané opakované reklamní informace mohou být odmítnuty. Zpráva o odmítnutí obsahuje důvod odmítnutí zprávy a obsahuje následující text:
Vaše podání bylo odmítnuto dne 2006-01-13 10:24:28 z dalšího zpracování na OÚ Ústrašín.
Důvod odmítnutí: Odůvodnění odmítnutí.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně volejte na tel. č. 565 397 269

Hledej

Click to listen highlighted text!